Fotowoltaika – czy wciąż się opłaca?

1. lipca 2022 roku zmieniły się zasady rozliczania prosumentów. Miało to znaczący wpływ na chwilowy spadek zamówień na zamontowanie instalacji fotowoltaicznej, szacowany na nawet 90% od kwietnia 2022.

Od lata tego roku obowiązuje system net-billing, który polega na tym, że energia wyprodukowana z promieni słonecznych sprzedawana jest do sieci i kupowana po cenach rynkowych.

Po 30 czerwca 2024 roku nadwyżki energii będą rozliczane z uwzględnieniem średniej ceny rynkowej energii elektrycznej z ubiegłego miesiąca. Różnica również będzie zauważalna w sposobie rozliczania kupna i sprzedaży energii. Przy sprzedaży będzie brana pod uwagę cena hurtowa, a przy kupnie cena detaliczna energii, czyli wyższa. Cena sprzedaży może się również wahać zależnie od nadwyżki energii, która w danym momencie trafi do sieci. Pojawia się zatem pytanie…

Czy fotowoltaika jest dalej opłacalna?

Tak! Wydłuży się jedynie czas oczekiwania na pełen zwrot inwestycji w panele fotowoltaiczne, jednak nie przestanie ona się opłacać. System net-billingowy ma na celu również zachęcać do większego zużycia produkowanej przez prosumentów energii na ich własne potrzeby.

Stanowi on też swoiste zabezpieczenie przed budowaniem PV „na wyrost”. System ten jest już standardem w wielu europejskich krajach. Z pewnością też nie przestaniemy zauważać oszczędności w rachunkach za prąd. W kolejnych latach koszty energii dla osób nieposiadających PV będą znacząco rosnąć. Posiadając instalację fotowoltaiczną w dużej mierze uniezależniamy się od zewnętrznych dostawców energii elektrycznej. Niestraszne nam będą przerwy w dostawie prądu spowodowane postępującymi zmianami klimatu.

Na przekazywanie nadwyżek energii do sieci należy więc patrzeć raczej jak na możliwość dodatkowego zysku, a nie stratę finansową. Przewiduje się, że opłacalność posiadania domowej elektrowni fotowoltaicznej będzie na przestrzeni najbliższych lat rosnąć.

Jeśli przekonałeś się do fotowoltaika, to w podanym odnośniku znajdziesz ważne informacje na temat pozyskiwania dofinansowań w tym sektorze: https://inwestum.pl/dofinansowanie-na-fotowoltaike-jak-je-otrzymac/.