Co odróżnia podatek VAT od zwykłego podatku? – podstawowe informacje

Podatek, zgodnie ze swoją definicją, należy do kategorii obowiązkowych świadczeń pieniężnych, jakie pobierane mogą być od nas, z racji naszej przynależności obywatelskiej do terytorium danego państwa.

Wystarczającym świadectwem tego, że posiadamy określoną narodowości, jest z reguły, dowód osobisty, wydawany członkom danego społeczeństwa przez związek publicznoprawny jakim jest także państwo, po osiągnięciu przez nas wieku tzw. pełnoletności.

Co warto wiedzieć na temat podatku VAT?

Definicyjnie, podatek, ma to do siebie, że nie wymaga wzajemności. Oznacza to, że np. państwo nie jest zobowiązane do wypłacenia nam konkretnego , bezpośredniego świadczenia. Z tego wynika, że my jako jedna ze stron tej ekonomicznej zależności, również podatku nie jesteśmy zobowiązani płaci. Jakie to ma znaczenie jeśli mamy na myśli podatek rodzajowy i skonkretyzowany jakim jest w tej sytuacji podatek VAT?

Podatek VAT, jest rodzajem podatku, jaki nakładany jest przez państwo, na wszystkie te osoby, które zobowiązały się prawie, do dysponowania towarami lub usługami. Status tych osób, z racji przepisów prawa obowiązującego w Polsce, jest już innych, niż wszystkich pozostałych obywateli naszego kraju, którzy owej dyspozycyjności lub też zobowiązania, uregulowanego umową dotyczącą prowadzenia określonej gospodarczej, się nie podjęli.

W portalu https://inwestum.pl/ znajdziesz jeszcze więcej informacji o podatkach, biznesie i finansach.

To rozróżnienie jest bardzo istotne, jeśli mamy na myśli zobowiązania podatkowe, dotyczące dwóch stron tej, sformalizowanej i zdefiniowanej przez nauki społeczne, transakcji. Podatek VAT, należy do kategorii podatków pośrednich, czyli takich, jakie nakładane są na tzw. przedmiot spożycia oraz stanowią rodzaj daniny publicznej, płaconej w pieniądzu.

Daniny publicznej, która zgodnie z przepisami prawa (sic. pochodzącymi chyba z XIII wieku przed naszą erą), związana jest z warunkiem:

  • przymusu,
  • bezzwrotności,
  • niezwiązania,
  • oraz zasilenia budżetu państwa (?).

Jeśli dostrzegacie rozbieżności pomiędzy pochodzeniem oraz brakiem korelacji słów użytych w tej obowiązującej nas wszystkich prawnie definicji podatku VAT, oznaczać to może jedynie że wszystko jest jeszcze z nami w porządku.