Czym jest big data i jak to analizować?

„Silnik Analiz” to nowe środowisko do analizowania big data. Tego rodzaju oprogramowanie, przeznaczone dla Krajowej Administracji Skarbowej, pozwala na wykrywanie oszustw takich jak np.: oszustwa karuzelowe. Administracja wykorzystuje do tego celu metody analityczne. Do najczęściej spotykanych zalicza się modelowanie statystyczno-ekonometryczne, uczenie maszynowe i przetwarzanie big data.

Oszustwa karuzelowe VAT należą do jednych z najczęściej popełnianych. Dlatego w roku 2021 opracowano model analityczny, który je wykrywa na poziomie centralnym. Dzięki temu cały proces weryfikowania oraz karania osób, które dopuszczają się oszustwa karuzelowego, jest znacznie przyspieszony: wraz z wnioskiem o weryfikację dostarczane są wszystkie informacje dotyczące oszustwa zarówno do administracji skarbowej jak i urzędów cywilno-skarbowych. Dzięki temu natychmiast podejmowane są kroki w celu weryfikacji. Właściwie osoba, która jest podejrzewana o oszustwo karuzelowe VAT, nie jest w stanie dowiedzieć się o tym wcześniej i zataić lub pozbyć się informacji obciążających.

Jest to tak zwany efekt uszczelniający, który prowadzi do identyfikacji oszustw, weryfikacji i szybszej reakcji karalnej na tego rodzaju przestępstwo. A to oznacza zwiększenie skuteczności działań administracji, urzędów oraz prawa. Tego rodzaju oprogramowanie działa również profilaktycznie, a świadomość jego istnienia ma na celu zwiększenie niechęci do popełnia tego rodzaju oszustw. Warto zapoznać się z najnowszym programem do analizy big data. Szczególnie, gdy jesteśmy pracownika administracji.