Oczyszczanie terenu inwestycji z roślinności

Planując inwestycje na terenie zadrzewionym musimy się w pierwszej kolejności pozbyć rosnących tam drzew i krzewów, czyli przystąpić do wycinki zieleni.

Wcześniej wykonać należy inwentaryzację zieleni, a następnie złożyć wniosek do właściwego urzędu o zgodę na usunięcie drzew i krzewów. Na wycinkę zieleni właściwy miejscowo urząd musi wyrazić zgodę, zwykle oprócz ustawowych opłat (lub zamiast nich) zarządza konieczność wykonania nasadzeń zastępczych, które wykonuje się po wycince zieleni. Mogą być one zrealizowane na działkach miasta lub gminy.

Nie wszystkie drzewa i krzewy podlegają konieczności uzyskania zgody.

Aby wiedzieć które z tych drzew podlegają opłacie należy wykonać wspomnianą na początku inwentaryzację zieleni. To na jej podstawie urząd podejmuje dalsze decyzje, a to które drzewa i krzewy podlegają opłatą określają odrębne przepisy, między innymi ustawa o ochronie przyrody i wydane do niej rozporządzenia. Tam też znajdują się kwoty opłat, w zależności od obwodu drzewa na wys. 1,30 m.